Địa chỉ: Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0913899135  E-mail: baidinh@chuabaidinh.com.vn